چگونه مقدار نور مورد نیاز یک فضا را محاسبه کنیم؟

چگونه مقدار روشنایی مورد نیاز یک فضا را محاسبه کنیم؟

یک سوال سخت که همیشه در طراحی با آن رو به رو می شویم این است که چه مقدار نور برای روشن کردن یک فضا لازم است؟ با در نظر گرفتن نوع کاربری فضا، مقاله زیربه شما کمک میکند که مقدار نور لازم برای ایجاد نور استاندارد برای یک فضا را محاسبه کنید.

محاسبه مقدار نور لازم برای فضاها

لغات کلیدی

لومن

مقدار نوری که از منبع تابیده می شود. در برخی منابع به آن روشنایی یا خروجی نوری هم می گویند.به عنوان رفرنس در نظر داشته باشید که یک لامپ صد واتی رشته ای،حدود 1500 تا 1700 لومن روشنایی تولید میکند.

وات

برخلاف تصور عامه منظور از وات مقدار روشنایی نیست،وات مقدار انرژی است که یک لامپ مصرف می کند تا به روشنایی نهایی خود برسد، هر نوع منبع نوری مانند ال ای دی،فلورسنت، هالوژن یا رشته ای مقدار متفاوتی از نسبت لومن به وات را دارد. در ادامه  از لومن به عنوان یک معیار برای مقدار نور لازم در یک فضا استفاده می کنیم.

معادل وات

از آنجایی که  لومن و وات را در کنار هم قراردادیم،راحت تر است که در مورد هر حباب بر حسب وات صحبت کنیم.یعنی اگر یک لامپ صد واتی رشته ای و یک ال ای دی ده واتی هر دو 1500 لومن روشنایی ساطع می کنند،لامپ ده واتی ال ای دی،ممکن است به عبارت “معادل 100 واتی” معرفی یا تبلیغ شود.

در جدول پایین جدول معادل سازی وات مصرفی آمده است. به یاد داشته باشید که نسبت لومن به وات ممکن است تغییرات کمی در دنیای واقعی داشته باشد، حتی انواع ال ای دی ها با هم دیگر از این نظرمتفاوت هستند.

بهره وری

مقدار لومنی که یک لامپ به ازای هر وات مصرفی تولید می کند. هر چقدر این عدد بیشترباشد لامپ کم مصرف ترو بهینه تر خواهد بود.

چقدرنورکافی است؟

اول : مساحت فضا را به دست آورید.

دوم : مقدار روشنایی مورد نیاز بر حسب نوع فضا را در نظر بگیرید.

سوم : یک کندل-متر یعنی نور درفاصله یک متری از منبع،چقدرروشن است. الزامات روشنایی برای فضاهای مختلف متفاوت است، به عنوان مثال حمام یا آشپزخانه نور کندل-متر بیشتری به نسبت اتاق خواب یا نشیمن نیاز دارند.

یک لومن،واحد اندازه گیری روشنایی است، برای محاسبه لومن مورد نیاز،باید مساحت فضا را در مقدار کندل-متر مورد نیاز آن فضا کنید. به عنوان مثال مقدار لومن مورد نیاز یک نشیمن بزرگ صد متری که 107 تا 215 کندل-متر روشنایی لازم دارد،10700 تا 21500 لومن است. با نگاه به جدول ابتدای مقاله می توانیم به این نتیجه برسیم که از لامپ ال ای دی شش واتی که 45 لومن نور تولید می کند، حداقل 23 و حداکثر 45 عدد نیاز خواهیم داشت. طبق همان جدول اگر از لامپ ال ای دی سیزده واتی استفاده کنیم، تعداد لامپ مورد نیاز حداقل 9 عدد و حداکثر 19 عدد است.

لازم به یادآوری است که این اعداد برای شرایط عادی است اگر قصد داشته باشید که دیوار یا مبلمانهایی تیره در فضا استفاده کنید باید حدوداً صد لومن برای هر متر مربع اضافه کنید. مبنای این محاسبات و جداول هم براساس سقف متداول 270سانتی متری است.

در نهایت در نظربگیرید که تصمیم طراحی بخش مهمی از روند محاسبات است و اگرقصد داشته باشید که فضا خیلی روشن تر از حد معمول باشد باید به نتیجه محاسبات ده الی بیست درصد اضافه کنید.

یکی از بهترین استراتژی ها این است که مقدار روشنایی بیشتری در نظر بگیرید و با نصب دیمر نور را تا مقدار دلخواه کم کنید.

archdaily : منبع