VILLA NO.04 KIAKOLA

Location : Kiakola|  Area : 250 m²   |  Function : Villa  |  Condition :  Approved for Construction

Architectural Design Team: Mojtaba Mirhosseini, Reza Eslami  |  Rendering: Amin Rezazadeh | Graphics: Bahar Majlece

ویلای شماره 4 کیاکلا

طراحی فاز یک معماری

موقعیت : موقعیت پروژه  |  متراژ : 250 متر مربع  |  تعداد طبقه : دو طبقه  |  کاربری: ویلا |  وضعیت: تایید شده برای اجرا

  تیم طراحی معماری : مجتبی میرحسینی، رضا اسلامی  |  مدلسازی و رندرینگ : امین رضا زاده   |  گرافیک : بهار مجلسی

:توضیحات: این پروژه در یک زمین پانصد متری واقع شده است.دفتر ما قبلا در این شهرک سه ویلای دیگر را طراحی کرده بود و شناخت همسایگی ها و پتانسیل های سایت به ما کمک می کرد این بار رویکرد عملکردی متفاوتی را در زمینی مشابه پروژه ای قبلی در نظر بگیریم، با توجه به اشراف همسایه شرقی و شمالی به پروژه  و وجود مسیر عبوری عمومی شهرک در قسمت جنوبی آن، لکه گذاری اولیه با جانمایی استخر روباز و محدود کردن دید به آن به کمک یک دیوار به ارتفاع هشت متر میسر شد. قرار گیری استخر در کنار ساختمان و در ادامه جانمایی فضای نشیمن در کنار استخر و طراحی بازشوها ، امکان استفاده از فضای نشیمن به عنوان بال اضافه شونده به استخر مسیر شد.در تمام فضاها با توجه به دید مطلوب به رشته کوههای البرز، دید به جنوب در نظر گرفته شده است.