Villa No.05 Lavasan

Location : Lavasan, Tehran  |  Area : 462 m²   |  Function : Villa  |  Condition :  Designed & Under Construction

Principal Architects: Mojtaba Morhosseini, Reza Eslami  |  Design Team: Shahrzad Bahman, Bahar Majlece  |  Modeling & Rendering: Amin Rezazadeh, Saeed Dorostkar  | Structural Design: Dr. Sharifi |  Construction Manager: Hamed Rahmani | Construction Supervisor : Alireza Bahrami |

ویلای شماره 5 لواسان

طراحی فاز یک و دو معماری و سازه و نظارت بر اجرا

موقعیت : لواسان، تهران  |  متراژ : 462 متر مربع  |  تعداد طبقه : سه طبقه  |  کاربری: ویلا|  وضعیت: طراحی و در حال اجرا

تیم طراحی معماری : مجتبی میرحسینی، رضا اسلامی  | همکاران طراحی : شهرزاد بهمن، بهار مجلسی |  مدلسازی و رندرینگ : امین رضا زاده ، سعید درستکار |  سازه : دکتر شریفی |  مدیریت اجرا : مهندس حامدرحمانی  |  سرپرست  اجرا : مهندس علیرضا بهرامی |

این پروژه در زمینی به مساحت 1500 مترمربع واقع شده است، بر طبق قوانین موجود در شهر لواسان امکان ساخت محدود به 462 متر است و این امر فارغ از ابعاد زمین می باشد، به همین دلیل تصمیم گرفتیم با لغزاندن احجام روی همدیگر و ایجاد فضاهای متعدد باز، فضاهای باز بیشتری در پروژه ایجاد کنیم.

زمین پروژه هم دید بسیار مناسبی به سمت جنوب شرقی دارد و بازشوهای پروژه جهت گیری به سمت این دید مطلوب دارند، در کلیه بخشهای طراحی شده سعی شده ساختمان یک بستر خام برای درک طبیعت منحصر به فرد زمین پروژه و دیدهای مطلوب آن باشد.

lavasan villa no05