Soroush Jewelry Store

Location : Tehran,Grand Bazar  |  Area : 22 m²   |  Function : Retail  |  Condition :  Designed & constructed

Principal Architects: Mojtaba Mirhosseini, Reza Eslami |  Design Team: Bahar Majlece, Saeid Dorostkar   |  Construction: Dash Office  |  Construction Manager: Hossein Mirjalali  |

گالری جواهر سروش

طراحی فاز یک و دو معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی و مدیریت اجرا

موقعیت : تهران، بازار بزرگ  |  متراژ : 22 متر مربع  |    کاربری: تجاری |  وضعیت: طراحی و اجرا شده

تیم طراحی معماری : مجتبی میرحسینی، رضا اسلامی  |  همکاران طراحی: بهارمجلسی، سعید درستکار  |  مدیریت اجرا : شرکت دَش  |  سرپرست  اجرا : حسین میرجلالی |

موضوع این پروژه شعبه پایلوت برند جواهرات سروش است، مسیر طراحی برای ما از تدوین، تغییر و یا رعایت کردن الزاماتی گذر می کرد که مقدمه ای بر به وجود آوردن کالبد فیزیکی یک برند بر اساس ارزشهای اولیه تعریف شده توسط تیم برندینگ آن پروژه بوده است، به صورت خلاصه این الزامات عبارت است از:

  • نحوه برخورد مخاطب با شعب مختلف از بیرون شعبه
  • نحوه ورود و مواجهه مخاطب با فضای یونیک داخلی
  • روابط عملکردی داخلی بین کارکنان هرشعبه
  • درنظر گرفتن زونهای مختلف برای نمایش دادن دسته های مختلف محصولات
  • نورپردازی استاندارد برای هرکدام از این زون ها
  • قابلیت تکرار پذیریقابل شناخت بودن پروژه در صورت تکرار در مکان های دیگر
  • استفاده از رنگهای سازمانی برند

با در نظر گرفتن نکات بالا، تصمیم ما بر استفاده از چند المان تکرار پذیر بود که برای هر کدام از شعبات قابلیت تکرار داشته باشند، کانتر، ویترین، نور دیفیوز بالای کانتر المانهای حجمی قابل تکرار در تمامی شعب هستند و علاوه بر آنها تحوه به کارگیری رنگ در ویترینهای داخلی نیز این قابلیت تکرار پذیری را در خود دارد.