Villa 1+1

Location : Nowshahr  |  Area : 200 m²   |  Function : Villa  |  Condition :  Designed

Architectural Design Team :  Mojtaba Morhosseini, Reza Eslami  |  Modeling & Rendering : Amin Rezazadeh

ویلای 1+1

طراحی فاز یک معماری

موقعیت : نوشهر  |  متراژ : 200 متر مربع  |  تعداد طبقه : دو طبقه روی ویلای موجود  |  کاربری: ویلایی |  وضعیت: طراحی شده

تیم طراحی معماری : مجتبی میرحسینی، رضا اسلامی  |  مدلسازی و رندرینگ : امین رضا زاده

موضوع این پروژه، ساخت یک ساختمان چــــــهارطبقه در یک شهرک ویلایی بود، با جلساتی که با کارفرما داشتیم و با درک خواسته‌ها و محدودیت‌های پروژه تصمیم گرفتیم به جای تخریب کل پروژه، سازه ای کاملا مستقل را روی آن درنظر بگیریم که ویلای دوم، با دسترسی و کاربری کاملا تفکیک شده، بتواند با حداقل مصالح و تخریب روی ویلای موجود سوار شود!
در محدوده بین ویلای موجود و مرز زمین، شمع‌هایی درنظر گرفته شده است تا سازه فلزی بنا، روی آن نصب شود و کلیه سطوح طبقات بالاتر از سقف شیروانی موجود در نظر گرفته شده اند.