Charisma Lounge

Location : Beheshti St. , Tehran  |  Area : 800 m²   |  Function : Office Lounge  |  Condition :  Designed & Constructed

Principal Architects: Reza Eslami, Mojtaba Morhosseini  |  Team: Amin Rezazadeh, Bahar Majlece, Saeed Dorostkar |  Technical Drawings: Shahrzad Bahman  |  Modeling & Rendering: Amin Rezazadeh  |  Construction: Dash Office  |  Construction Manager: Mehdi Shadi |  Construction Team: Saeed Dorostkar, Mohammad Salehnia  |

لانژ سبدگردان کاریزما

طراحی فاز یک و دو معماری و تاسیسات مکانیکی و مدیریت اجـــرا

موقعیت : تهران، خیابان بهشتی  |  متراژ : 800 متر مربع  |  تعداد طبقه : یک  |  کاربری: اداری|  وضعیت: طراحی و اجرا شده

 طراحی معماری : رضا اسلامی، مجتبی میرحسینی  |  همکاران طراحی : امین رضا زاده، بهار مجلسی، سعید درستکار |مدلسازی و رندرینگ : امین رضا زاده |  نقشه های اجرایی : شهرزاد بهمن  |  مدیریت اجرا : شرکت دَش  |  سرپرست  اجرا : مهدی شادی  |  همکاران اجرایی : سعید درستکار، محمد صالح نیا |

توضیحات: در سالهای اخیر به علت  رشد شاخص بورس، توجه مردم به بورس به عنوان یک منبع درآمد زیاد شد، در کنار این افزایش توجه، شرکتهای سبدگردان نیازمند فضاهایی شدند که پذیرای اقشار مختلف مردم باشند و خدماتی در سطوح مختلف به مشتریان ارائه کنند.

این پروژه در واقع فضایی چند عملکردی است که برای مراجعین عادی، هم برای پرسنل شرکت و هم برای مشتریان ویژه بخشهایی در آن دیده شده. همین درهم تنیده بودن ماهیت استفاده کننده گان از فضا باعث می شود که پروژه ماهیتی کلاژ گونه از طراحی فضاهای مختلف را به خود بگیرد، از یک سمت مراجعینی که برای دریافت و پرکردن فرمهای عادی وارد فضا می شوند از طرفی فضاهایی برای جلسه های داخلی مجموعه تا جلسات مدیران رده بالا در کنار بخشهایی که برای مشتریان ویژه در نظر گرفته شده است. این فضاها به کمک یک نشیمن بزرگ و یگپارچه به هم متصل شده اند تا کاربری های مختلف به هم دوخته شوند در عین حال همین نشیمن به کمک ریزفضاهایی که به کمک گلدانها و فرم سقف تفکیک شده است، به نوعی حریم هر کاربری را تفکیک میکند.

اتاق جلسات وی‌آی‌پی