معمار زبده

فواید بهره مندی از آرشیتکت زبده

یک ضرب المثل قدیمی انگلیسی : ” من آنقدر ثروتمند نیستم که چیز ارزان بخرم ! “.

“I am not rich enough to buy cheap things”

این جمله به این مفهوم نیست که لزوما هر چیز گرانتر بهتر و یا هر چیز ارزان تر بدتراست . بلکه به معنای مدیریت هزینه ها ست. اینکه بدانیم در کدام هزینه ها صرفه جویی بلامانع و در کدامیک صرفه جویی دقیقا به ضرر ماست . شما می توانید میلیارد ها تومان سرمایه و سالها زمان برای ساخت ساختمانی را تنها با بی توجهی به انتخاب مهندس معمار و فکر اولیه به هدر دهید. یا با انتخاب درست بیش از تصوری که داشتید کیفیت و ارزش افزوده بدست آورید. کیفیت و ارزش افزوده در صنعت ساختمان ارتباط مستقیم با تصمیم گیری های اولیه پروژه دارد. چگونگی تقسیم فضا ، ارتباطات فضایی، دقت در پیش بینی کلیه نکات فنی پروژه تا مرحله ساخت و بهره برداری در نخستین گام شکل گیری پروژه مسئولیت اصلی مهندس معمار پروژه می باشد.

هزینه طراحی مهندسین معمار

بر اساس نوع و مقیاس پروژه و سطح کیفی مشاورین معمار، هزینه طراحی معماری یک ساختمان مسکونی رایج در شهر تهران 1 تا 2 درصد هزینه ساخت را شامل می شود. هزینه سنگ کاری نمای یک ساختمان 5 طبقه رایج در شهر تهران بیش از این خواهد بود. بنابر آنچه گفته شد، بهره مندی از مشاوره و نظریات یک مهندس معمار، فارغ از ماندگاری طرح و افزایش سطح کیفی پروژه، ارزش افزوده ای به مراتب بیش از هزینه طراحی ساختمان را برای کارفرما به همراه خواهد داشت.

فواید بهره مندی از یک مهندس معمار زبده

از یک طرح ارزشمند، هماهنگ و فکر شده در حیطه جزئیات و کلیات بهره مند می شوید.

با پیشرفت منظم پروژه، در زمان و هزینه های ساخت صرفه جویی می کنید.

هماهنگی بین گروه طراح، سازه، تاسیسات و گروه های اجرایی ساختمان شما برقرار می گردد.

به واسطه پیش بینی مسائل و مشکلات در پروژه تخریب، دوباره کاری و اتلاف منابع و مصالح به حداقل می رسد.

تالیف : مهندسین مشاور دَش

چاپ شده در شماره 182 هفته نامه پیام ساختمان، 6 اردیبهشت 93، صفحه 29