استراتژی طراحی

استراتژی طراحی خلاقانه

آیا وقتی میخواهید پروژه خود را شروع کنید به روند کار خود فکر میکنید، یا به نتیجه ؟  منظور از روند یک برنامه دقیق و واضح برای رسیدن به یک هدف واقعی و واضح در پروژه است. این استراتژی میبایست به تمایز کار و مشتریان شما منجر شود. استراتژی طراحی به معنی فرایند برنامه ریزی  یکپارچه به منظور رسیدن به تعامل بهینه و تعادل بین  طراحی و تجارت و کسب و کار است. به زبان ساده تر هدف نهایی ترکیب اهداف تجاری و راه های خلاقانه در طراحیست،  چیزی بیش از زیبایی شنا سی صرف طراحی. به عبارت دیگر استراتژی طراحی را میتوان به زبان مشترک و شفافی بین طراح و مشتری و محصول تشبیه کرد.

استراتژی طراحی پروسه ی یادگیری و کشف و  فهم دقیق نیازهای حرفه ی مشتری توسط طراح را مشخص میکند تا طراح با شناخت کافی از اهداف و فرصت های موجود راهکارهای خلاقانه خود را ارائه دهد. هدف نهایی این است که مشخص گردد چه طرحی مناسبترین، بهینه و قابل اجراست.

مؤلفه های استراتژی طراحی

محدودیت های موجود و چالش های پیش رو

مزایا و موفقیت های کلیدی

خواسته های ناخوشایند کارفرما/مشتری

تغییر نگرش و رفتار کارفرما/مشتری

ایده ها و تمایلات همه گیر نو ظهور

فرصت های تمایز

اقداماتی که میبایست در روند تهیه استراتژی طراحی طی شود شامل موارد زیر میگردد:

بررسی اولیه : اهداف ملموس طراحی چه موارد ی هستند ؟

بررسی تکمیلی : چه عوامل داخلی و خارجی در طراحی تاثیر گذارند ؟

چگونگی : رویکرد طراحی برای مواجهه با این چالش ها و فرصت ها چگونه خواهد بود ؟

پیاده سازی : دقیقا چه کاری باید انجام دهیم؟ چه کسانی و چگونه این کار را انجام میدهند؟

ارزیابی : طراحی چگونه به اهداف خود خواهد رسید؟

نگهداری: آیا به تغییرات یا اصلاحاتی در طراحی نیاز داریم یا آنرا همانگونه که هست حفظ میکنیم ؟

یک استراتژی طراحی خوب بسیار ساده، صریح، روشن و قابل درک است.  به ساده ترین روش مقررات، باید ها و نباید ها را برای تیم طراحی روشن میکند و از همه ابزار های در دسترس و موجود در جهت ایجاد ارزش افزوده در طرح استفاده خواهد کرد.

سوال آخر

آیا یک استراتژی طراحی خوب، تیم طراحی را لزوما به یک راه حل خلاقانه خواهد رساند؟

در پاسخ به این سوال میتوانیم بگوییم اگر پروسه طراحی فکر شده باشد و به خوبی اجرا شود، احتمال رسیدن به یک راه حل خلاقانه بهینه را بالا خواهد برد و این به این معنی نیست که لزوما به بهترین راه حل منجر شود. بستگی به کیفیت تهیه و اجرای استراتژی طراح خواهد داشت. به عنوان یک طراح، هدف ما بسیار روشن است، ما نیاز داریم حداکثر اطلاعات را از کارفرما/مشتری خود دریافت کنیم، اهداف کسب و کار مورد نظر را به خوبی شناسایی کنیم و بتوانیم بین تفکر خلاقانه و اهداف مستقیم کسب و کار ارتباط معنی داری ایجاد کنیم و در نتیجه آن بتوانیم در طرح خود یک پیام واضح و روشن به مخاطب طرح برسانیم.

از جمله نمونه پروژه هایی که با یک استراتژی روشن و واضح طراحی شده میتوان به پروژه گالری ساعت ریچارد میل تهران و همچنین ساختمان پزشکان یزد اشاره کرد.

thunderstruckdesign.com : منبع