Namak Abrood Residential Towers

Location : Namak Abroud  |  Area : 106000 m²   |  Function : Residential  |   Condition :  Honorable Mention in Competition

Architectural Design Team : Reza Eslami , Mojtaba Morhosseini  |  Modeling & Rendering : Mojtaba Mirhosseini

برج های مسکونی نمک آبرود

طراحی فاز یک معماری و طرح برگزیده مسابقه

موقعیت : نمک آبرود  |  متراژ : 106000 متر مربع  |  تعداد طبقه : 25 طبقه  |  کاربری: مسکونی |  وضعیت: طرح برگزیده در مسابقه

تیم طراحی معماری : رضا اسلامی، مجتبی میرحسینی | مدلسازی و رندرینگ : مجتبی میرحسینی

شهری در ارتفاع با همان دانه بندی ، مقیاس و تناسبات ، بهترین شکل تهویه طبیعی و حداقل مصرف سوخت فسیلی برای تهویه مطبوع ، تهویه و نورگیری 2 طرفه تمامی واحد ها، ایجاد کمترین آثار مخرب در محیط سبز و زیبای نمک آبرود و حفظ روحیه زندگی در یک شهرک ویلایی، هندسه بسیار ساده و منظم در پلان ها و در عین حال پیچیدگی در حجم ، ترکیب الگوی برون گرایی ( استفاده از نور، دید و منظر و تهویه طبیعی) و الگوی درون گرایی و قابلیت بالا در نورپردازی شب و ایجاد یک لند مارک برای منطقه از ویژگی های این طرح است

برج های مسکونی نمک آبرود
برج های مسکونی نمک آبرود